Relatiecoaching

Dynamiek in je relatie leren begrijpen, leren communiceren en leren om problemen in je relatie op te lossen.

N

Samen werken aan betere communicatie

N

Samen kijken naar de dynamiek en hoe deze te verbeteren

N

Kijken naar eventuele seksuele problemen en hoe deze op te lossen

N

Leren om op een gezondere manier conflicten en ruzies te doorstaan

Door mijn gesprekken met Naomi snap ik nu wat er mis gaat in mijn relatie en waardoor wij in hetzelfde cirkeltje blijven. Met behulp van praten en de opdrachten kunnen mijn partner en ik nu op een betere manier communiceren, waardoor wij veel minder en minder heftige ruzies hebben.

– Marloes W., 37 jaar, Alkmaar

~

Veilige betaling

Verbindingen zijn versleuteld met SSL

Niet goed geld terug

14 dagen niet goed geld terug garantie

Algemene voorwaarden:

www.privatebalance.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.privatebalance.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Private Balance . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Private Balance is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Private Balance.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Private Balance te mogen claimen of te veronderstellen.

Private Balance streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op www.privatebalance.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Private Balance aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.privatebalance.nl op deze pagina.

Privacybeleid:

Bekijk of download hier het privacybeleid: