Eetstoornissen worden gekenmerkt door een obsessieve focus op voeding, gewicht en lichaamsbeeld. Ze beïnvloeden mensen van alle leeftijden, geslachten en achtergronden, hoewel ze vaak beginnen in de adolescentie. Eetstoornissen kunnen verwoestend zijn voor zowel het lichaam als de geest, en het is van cruciaal belang om ze tijdig te herkennen en te behandelen.

Soorten eetstoornissen

Er zijn verschillende soorten eetstoornissen, maar de meest voorkomende zijn:

 1. Anorexia nervosa: Bij anorexia nervosa proberen mensen extreem weinig te eten of zichzelf uit te hongeren om gewicht te verliezen, zelfs als ze al ondergewicht hebben. Ze hebben vaak een vertekend lichaamsbeeld en zien zichzelf als te zwaar, zelfs als ze gevaarlijk mager zijn.
 2. Boulimia nervosa: Bij boulimia nervosa hebben mensen terugkerende episodes van overmatig eten, gevolgd door gedragingen om het ingenomen voedsel te compenseren, zoals braken, overmatig sporten of vasten.
 3. Binge-eating disorder: Bij binge-eating disorder hebben mensen terugkerende episodes van extreem veel eten, vergelijkbaar met boulimia, maar zonder de compenserende gedragingen achteraf. Dit kan leiden tot overgewicht of obesitas.
 4. Andere gespecificeerde voedings- of eetstoornis (OSFED): Dit is een categorie die wordt gebruikt voor eetstoornissen die niet volledig voldoen aan de criteria voor anorexia, boulimia of binge-eating disorder, maar nog steeds ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid en het welzijn van een persoon.

Oorzaken van eetstoornissen

De oorzaken van eetstoornissen zijn complex en kunnen variëren van persoon tot persoon. Ze kunnen echter worden onderverdeeld in biologische, psychologische en omgevingsfactoren.

Biologische factoren

 1. Genetica: Er is een aanzienlijke genetische component bij eetstoornissen. Als iemand in je familie een eetstoornis heeft, loop je mogelijk een groter risico.
 2. Chemische onevenwichtigheden: Veranderingen in de niveaus van bepaalde neurotransmitters, zoals serotonine en dopamine, kunnen een rol spelen bij het ontstaan van eetstoornissen. Deze neurotransmitters beïnvloeden de stemming en eetlust.
 3. Hormonale veranderingen: Puberteit en hormonale schommelingen kunnen de gevoeligheid voor eetstoornissen vergroten. Dit kan de reden zijn waarom veel eetstoornissen voor het eerst optreden tijdens de adolescentie.

Psychologische factoren

 1. Laag zelfbeeld: Mensen met een negatief zelfbeeld lopen een groter risico op het ontwikkelen van eetstoornissen, omdat ze gevoeliger kunnen zijn voor sociale druk en normen met betrekking tot uiterlijk.
 2. Perfectionisme: Het streven naar perfectie, vooral met betrekking tot lichaamsbeeld en gewicht, kan leiden tot eetstoornissen.
 3. Trauma en stress: Traumatische gebeurtenissen en chronische stress kunnen het risico op eetstoornissen verhogen, omdat mensen soms voedsel gebruiken als een manier om met emoties om te gaan.

Omgevingsfactoren

 1. Cultuur en media: De culturele nadruk op dun zijn en het constant bombardement met onrealistische schoonheidsidealen in de media kunnen een negatieve invloed hebben op iemands lichaamsbeeld en eetgewoonten.
 2. Familiale invloeden: Een gezinsomgeving waarin diëten, gewichtscontrole en lichaamsbeeld centraal staan, kan het risico op eetstoornissen vergroten.
 3. Sociale druk: Druk van leeftijdsgenoten of sociale groepen om een bepaald lichaamsideaal na te streven, kan bijdragen aan het ontstaan van eetstoornissen.

Het is belangrijk op te merken dat geen enkele factor op zichzelf verantwoordelijk is voor het ontwikkelen van een eetstoornis. Meestal is er een combinatie van biologische, psychologische en omgevingsfactoren in het spel.

Symptomen van eetstoornissen

Het herkennen van de symptomen van eetstoornissen is een essentiële eerste stap bij het bieden van hulp aan iemand die hiermee worstelt. Het is echter belangrijk op te merken dat niet alle symptomen op dezelfde manier tot uiting komen bij alle individuen. Hier zijn enkele veelvoorkomende symptomen die kunnen wijzen op een eetstoornis:

Lichamelijke symptomen

 1. Gewichtsverandering: Onverklaarbare en dramatische veranderingen in gewicht, zowel gewichtsverlies als gewichtstoename, kunnen wijzen op een eetstoornis.
 2. Fysieke zwakte: Een persoon met een eetstoornis kan zwakte, vermoeidheid en duizeligheid ervaren als gevolg van ondervoeding.
 3. Gastro-intestinale problemen: Regelmatig braken, misbruik van laxeermiddelen of vasten kan leiden tot spijsverteringsproblemen zoals maagpijn en obstipatie.
 4. Haar- en huidaandoeningen: Ernstige voedingsdeficiënties kunnen leiden tot haaruitval, broze nagels en een droge huid.
 5. Menstruatiestoornissen: Bij vrouwen kunnen eetstoornissen menstruatiestoornissen veroorzaken, zoals onregelmatige menstruatie of het uitblijven ervan.

Gedragsmatige symptomen

 1. Verborgen eetgedrag: Mensen met eetstoornissen proberen vaak hun eetgedrag te verbergen. Dit kan zich uiten in stiekem eten of het vermijden van maaltijden in het openbaar.
 2. Rituelen rond voedsel: Het hebben van strikte regels en rituelen rond eten, zoals het snijden van voedsel in kleine stukjes of het eten van specifieke voedingsmiddelen in een bepaalde volgorde.
 3. Overmatige lichaamsbeweging: Sommige mensen met eetstoornissen oefenen buitensporig om calorieën te verbranden of gewicht te verliezen.
 4. Obsessief bezig zijn met voedsel en gewicht: Constante gedachten over voedsel, gewichtscontrole en lichaamsbeeld kunnen wijzen op een eetstoornis.

Emotionele en psychologische symptomen

 1. Depressie en angst: Eetstoornissen gaan vaak hand in hand met depressie en angststoornissen.
 2. Lage zelfwaardering: Een negatief zelfbeeld en een gevoel van waardeloosheid zijn veelvoorkomende symptomen van eetstoornissen.
 3. Perfectionisme: Het nastreven van een onrealistische mate van perfectie, vooral met betrekking tot lichaamsbeeld en gewicht, kan een teken zijn van een eetstoornis.
 4. Sociale isolatie: Mensen met eetstoornissen vermijden soms sociale situaties waarin voedsel aanwezig is, omdat ze zich schamen of bang zijn om te eten.

Diagnose en hulp zoeken

Het is van vitaal belang om een eetstoornis zo vroeg mogelijk te herkennen en behandelen, omdat ze ernstige lichamelijke en psychische gevolgen kunnen hebben. Als je vermoedt dat jijzelf of iemand in je omgeving een eetstoornis heeft, is het belangrijk om professionele hulp te zoeken.

Diagnose

Eetstoornissen worden doorgaans gediagnosticeerd door een gekwalificeerde gezondheidszorgprofessional, zoals een psychiater, psycholoog of huisarts. De diagnose omvat vaak een grondig lichamelijk onderzoek, laboratoriumtests om de fysieke gezondheid te beoordelen, en een uitgebreide beoordeling van de eetgewoonten, het gedrag en de emotionele toestand van de persoon.

Hulp zoeken

 1. Praat erover: Als je denkt dat je een eetstoornis hebt, zoek dan steun bij vrienden, familieleden of een vertrouwenspersoon. Het bespreken van je zorgen kan de eerste stap zijn naar het zoeken van professionele hulp.
 2. Professionele hulp: Zoek onmiddellijk professionele hulp. Een getrainde therapeut of arts kan je helpen bij het begrijpen van je eetstoornis en de juiste behandeling bieden.
 3. Eetstoornis-specialist: Overweeg om contact op te nemen met een eetstoornis-specialist of een gespecialiseerd behandelcentrum. Deze professionals hebben expertise in de behandeling van eetstoornissen en kunnen op maat gemaakte behandelplannen bieden.
 4. Steungroepen: Overweeg deelname aan steungroepen voor mensen met eetstoornissen. Deze groepen bieden een veilige omgeving om ervaringen te delen en steun te krijgen van anderen die soortgelijke uitdagingen doormaken.

Behandeling van eetstoornissen

De behandeling van eetstoornissen vereist een multidisciplinaire aanpak en kan variëren afhankelijk van het type eetstoornis, de ernst ervan en de behoeften van de persoon. Een effectieve behandeling richt zich op zowel de fysieke als de psychologische aspecten van de stoornis.

Medische behandeling

In ernstige gevallen van eetstoornissen, zoals anorexia nervosa, kan een ziekenhuisopname nodig zijn om levensbedreigende complicaties te behandelen, zoals uitdroging, elektrolytstoornissen en ondervoeding. Medische zorg omvat vaak het herstellen van een gezond gewicht en het stabiliseren van fysieke gezondheidsproblemen.

Psychotherapie

Psychotherapie, ook bekend als praattherapie, is een essentieel onderdeel van de behandeling van eetstoornissen. Enkele van de meest gebruikte vormen van psychotherapie bij eetstoornissen zijn:

 • Cognitieve gedragstherapie (CGT): CGT richt zich op het identificeren en veranderen van negatieve denkpatronen en gedragingen die eetstoornissen in stand houden. Het leert vaardigheden om gezondere coping-mechanismen te ontwikkelen.
 • Dialectische gedragstherapie (DBT): DBT richt zich op emotieregulatie en helpt mensen om effectievere manieren te vinden om met stress en emoties om te gaan zonder toevlucht te nemen tot eetstoornisgedrag.
 • Interpersoonlijke psychotherapie (IPT): IPT richt zich op het verbeteren van interpersoonlijke relaties en het identificeren van hoe deze relaties van invloed kunnen zijn op eetstoornissen.
 • Familiegerichte therapie (FGT): FGT is vaak effectief bij adolescenten met eetstoornissen. Het omvat de betrokkenheid van het gezin in de behandeling en het aanleren van gezondere eetgewoonten.

Voedingsbegeleiding

Een diëtist of voedingsdeskundige kan helpen bij het ontwikkelen van een gezond eetpatroon en het herstellen van een gezond gewicht. Voedingsbegeleiding is belangrijk om fysieke gezondheid te herstellen en voedingseducatie te bieden.

Medicatie

In sommige gevallen kunnen medicijnen worden voorgeschreven om symptomen zoals depressie, angst of obsessieve gedachten te behandelen die gepaard gaan met eetstoornissen. Medicatie kan een aanvulling zijn op psychotherapie en medische behandeling.

Herstel en nazorg

Het herstel van een eetstoornis kan langdurig zijn en vereist vaak voortdurende ondersteuning. Het is belangrijk om te blijven werken aan het behoud van een gezonde relatie met voedsel en lichaamsbeeld, zelfs na de formele behandeling. Het betrekken van steungroepen, nazorgprogramma’s en blijvende therapie kan helpen bij het voorkomen van terugval.

Het belang van vroegtijdige interventie

Het herkennen en behandelen van eetstoornissen in een vroeg stadium is cruciaal voor een succesvol herstel. Onbehandelde eetstoornissen kunnen leiden tot ernstige lichamelijke en psychische complicaties, waaronder orgaanschade, osteoporose, depressie en sociale isolatie. Het is daarom van groot belang om waakzaam te zijn en hulp te zoeken zodra er tekenen en symptomen optreden.

Het herstelproces

Het herstel van een eetstoornis is een uitdagend proces dat tijd en toewijding vergt. Het kan gepaard gaan met ups en downs, maar met de juiste ondersteuning en behandeling is herstel mogelijk. Enkele belangrijke overwegingen voor het herstelproces zijn:

Geduld en zelfzorg

Herstel kan lang duren en gaat vaak gepaard met tegenslagen. Het is belangrijk om geduldig te zijn en goed voor jezelf te zorgen. Dit omvat het aannemen van een gezond eetpatroon, voldoende rust nemen en stress verminderen.

Ondersteuningssysteem

Een sterk ondersteuningssysteem is essentieel tijdens het herstelproces. Dit kunnen vrienden, familieleden, therapeuten of steungroepen zijn. Het delen van je uitdagingen en successen met anderen kan helpen bij het verlichten van de last.

Positieve omgeving

Het is belangrijk om jezelf te omringen met een positieve omgeving die herstel ondersteunt. Dit kan onder andere het vermijden van triggerende situaties of mensen inhouden.

Hulpmiddelen voor zelfreflectie

Het ontwikkelen van vaardigheden voor zelfreflectie en zelfbewustzijn kan helpen bij het begrijpen van de oorzaken van de eetstoornis en het vinden van gezondere manieren om met stress en emoties om te gaan.

Eetstoornissen zijn ernstige psychische aandoeningen die fysieke en psychische gevolgen kunnen hebben. Ze kunnen iedereen treffen, ongeacht leeftijd, geslacht of achtergrond. Het begrijpen van de oorzaken, het herkennen van de symptomen en het zoeken naar professionele hulp zijn cruciale stappen in het behandelen van eetstoornissen.

Herstel is mogelijk, maar het kan een uitdagend proces zijn dat tijd en toewijding vergt. Met de juiste behandeling, ondersteuning en zelfzorg kunnen mensen herstellen en een gezonde relatie met voedsel en lichaamsbeeld ontwikkelen. Het is nooit te laat om hulp te zoeken of iemand te ondersteunen die met een eetstoornis worstelt. Samen kunnen we werken aan een gezonder en gelukkiger leven.